Introductie: over PReTCom

Welkom op de website van PReTCom!

PReTCom biedt begeleiding of ondersteuning bij u thuis en op maat aan kinderen die problemen hebben met communiceren. Dat zijn vaak kinderen met één of meer van de volgende problemen: autisme, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of auditieve beperking of handicap, Selectief Mutisme  of een spraak-taalprobleem of TaalOntwikkelingsStoornis (TOS). Ook hun ouders** kunnen begeleid worden in het communiceren met hun kind en het uitlokken van communicatie bij hun kind. Bijvoorbeeld door middel van PRT. PReTCom biedt hulp bij elke vraag die te maken heeft met communicatie. Daarom is mijn slogan: “Als communiceren bij uw kind niet vanzelf gaat”.

Verkorte versie van alle teksten op deze site?
Klik hier voor de folder van PReTCom

Uitleg van de naam “PReTCom”

Het is belangrijk dat alle kinderen plezier hebben of krijgen in het communiceren met hun ouders en andere mensen in hun directe omgeving. Normaal gesproken gaat dat vanzelf. Maar dat is helaas niet bij alle kinderen het geval! Ik wil u en uw kind hier graag bij helpen! 

“Pret” doelt daarom natuurlijk op “plezier” en “com” staat voor “communicatie”: plezier in communicatie. De drie hoofdletters (PRT) zijn een afkorting van Pivotal Response Training/Treatment. Dit is naam van de methode waar ik mee werk. Hierdoor leren veel kinderen, voor wie communiceren lastig en niet vanzelfsprekend is, tòch communiceren. Laat u niet afschrikken door de moeilijke woorden. PRT is zeer laagdrempelig. Iedereen kan de PRT-technieken leren en toepassen in de eigen omgeving. U leest meer over PRT op de pagina Wat is PRT?

Tot slot vindt u nog de afkorting TC in de naam PReTCom. TC staat voor  Totale Communicatie.

Uitleg van het logo
Het logo van PReTCom laat twee figuurtjes zien: kind en opvoeder. Tussen die twee is interactie, visueel gemaakt d.m.v. de twee pijlen. Het vraagteken in de praatwolk van de opvoeder en de denkwolk van het kind geeft aan dat er onbegrip is bij en tussen beiden. Het lachende mondje bij beide figuurtjes geeft aan dat de wil om PRETtig te communiceren er weldegelijk is! 

PRT, Totale Communicatie en andere mogelijkheden bij PReTCom
Naast PRT biedt PReTCom ook andere mogelijkheden op het gebied van hulp bij het communiceren met en van uw kind. Ik kan u helpen met het maken van een dag- of weekprogramma, het maken van een communicatiedagboek of met het zoeken naar een geschikte alternatieve communicatievorm voor uw kind. Hierbij ga ik uit van Totale Communicatie. Dat is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met alle mogelijke middelen die een kind helpen om tot (betere) communicatie te komen. Dat kan zijn (altijd naast de “gewone”, gesproken taal!) d.m.v. foto`s, pictogrammen, gebaren,verwijzers PECS , PRT en/of geschreven taal. Ook kunt u bij PReTCom terecht voor Leespraat en het leren van ondersteunende gebaren. Kortom; alles waarmee uw kind plezier krijgt en houdt in communiceren is mogelijk. Meer over deze andere mogelijkheden vindt u op de pagina Mogelijkheden.

** Waar op deze site “ouders” staat kan ook ouder, opvoeder(s), voogd, leerkracht enz. gelezen worden.

Gaat communiceren bij uw kind niet vanzelf?

Herkent u één of meer van de onderstaande zinnen?

Uw kind praat (nog) niet.

Uw kind kan wel praten, maar doet dat niet of weinig spontaan.

Uw kind kan wel praten, maar zegt alleen dingen na (echolalie).

Uw kind kan wel praten, maar zegt alleen dingen die het zelf interessant vindt (zinnen uit reclames, tekenfilms en dergelijke).

Uw kind reageert zelden op gesproken taal.

Uw kind toont weinig initiatieven (tot contact).

Uw kind is niet of weinig geïnteresseerd in zijn/haar omgeving (ouders, broers/zussen, familie, andere kinderen).

Uw kind maakt weinig oogcontact en richt zich weinig (of niet) tot u.

Contact maken met uw kind is lastig.

Uw kind is (soms) lastig te motiveren.

Uw kind wijst niet naar dingen en/of reageert niet als u ergens naar wijst. 

Dan is PReTCom iets voor u en uw kind!!!